Kiholmsträffen 2020
Kiholmsträffen 2020
Södertälje BF (3993)
Lina Åtorp Södertälje, 20 Feb 2020
Antal deltagare per tävlingsmoment
 RBCLIPR
 IndividuellLagIndividuellLagIndividuellLagIndividuellLagIndividuellLagIndividuellLag
EH2 4 2 713 1 
ED  412 3     
MH  2         
VH2 4         
VD  1 1       

Ianseo on Facebook

Ianseo on Twitter