Kejohanan Memanah MSS Johor 2022
Kejohanan Memanah MSS Johor 2022
Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Johor (MSSJ) (PPD MG)
Maktab Rendah Sains MARA, Mersing, 16-18 Aug 2022
Kejohanan Memanah MSS Johor 2022
Competition Information
Information
icon
icon
Final Round - Ranking
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Final Round - Brackets
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Entry List
PDF
PDF
Statistics
PDF