Монголбанкны нэрэмжит байт харвааны тэмцээн
Монголбанк, Монголын байт харвааны холбоо (МБХХ)
Ulaanbaatar, Mongolia, 21 Aug 2022
 
Final Round - Ranking
Individual
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
Final Round - Brackets
Individual
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
Qualification Round
Individual
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
Entry List
Statistics
PDF
PDF