Nordic Youth Championship 2024
Nordic Youth Championship 2024
Arcus DK (Arcus DK)
Odense Atletikstadion, 4-7 Jul 2024
Nordic Youth Championship 2024
Competition Information
Information
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Final Round - Ranking
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Final Round - Brackets
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Qualification Round
Entry List
Statistics
PDF
PDF