Международен турнир на открито 2017 г
Джамбо - 2006 - Русе (СК)
Спортен комплекс Дунав, гр.Русе, from 21-07-2017 to 22-07-2017
Participant List ordered by Event
 
CCMКомпаунд кадети - извън класиране
Target
Rank
Athlete
Ses.
BUCCITADEL ARTEMIS
010AFLAVIUS Darasteanu1 Мъже, жени, младежи и девойки
CMКомпаунд мъже
Target
Rank
Athlete
Ses.
BUCCITADEL ARTEMIS
015BGHEORGHE Matei1 Мъже, жени, младежи и девойки
КЗ-РАРАПТОР АРЧЕРИ
011CБУЧАКЧИЕВ Димитър1 Мъже, жени, младежи и девойки
013CГЕОРГИЕВ Йордан1 Мъже, жени, младежи и девойки
012CМАРКОВ Марин1 Мъже, жени, младежи и девойки
ПЛ-ХХУНИ
012DАВДЖИЕВ Радостин1 Мъже, жени, младежи и девойки
011DБАЛДЖИЕВ Здавко1 Мъже, жени, младежи и девойки
РЗ-ЙАЙОТОВ АРЧЪРИ АКАДЕМИ
014CВУЧКОВ Добромир1 Мъже, жени, младежи и девойки
РС-ДЖДЖАМБО 2006
012AАНДРЕЕВ Иван1 Мъже, жени, младежи и девойки
015AАХИЛЕ Овидио1 Мъже, жени, младежи и девойки
011AБОЙЧЕВ Петко1 Мъже, жени, младежи и девойки
013AЖЕКОВ Живко1 Мъже, жени, младежи и девойки
014AНИКОЛОВ Виктор1 Мъже, жени, младежи и девойки
СЛ-ДДИНАМИКС
014DМИТКИН Мирослав1 Мъже, жени, младежи и девойки
СФ-ГГАБАРИТ
013DДОНБАЛ Ахмед1 Мъже, жени, младежи и девойки
СФ-РХРОБИН ХУД
013BГЕОРГИЕВ Васил1 Мъже, жени, младежи и девойки
012BДИМИТРАШКО Джерард1 Мъже, жени, младежи и девойки
011BСТЕФАНЕСКУ Даниел1 Мъже, жени, младежи и девойки
СФ-ФФЕНИКС
014BТОДОРОВ Иван1 Мъже, жени, младежи и девойки
CWКомпаунд жени
Target
Rank
Athlete
Ses.
РС-ДЖДЖАМБО 2006
015DЦОЛОВА Малвина1 Мъже, жени, младежи и девойки
СФ-ФФЕНИКС
015CИВАНОВА Калинка1 Мъже, жени, младежи и девойки
RCMОлимпийски стил кадети - извън класиране
Target
Rank
Athlete
Ses.
BUCCITADEL ARTEMIS
009AMIHAI Rusu1 Мъже, жени, младежи и девойки
RCWОлимпийски стил кадетки - извън класиране
Target
Rank
Athlete
Ses.
СФ-ФФЕНИКС
009BИВАНОВА Теодора1 Мъже, жени, младежи и девойки
RJWОлимпийски стил девойки
Target
Rank
Athlete
Ses.
РЗ-ААНТИБИОТИК
008CВАНГЕЛОВА Габриела1 Мъже, жени, младежи и девойки
007DИВАНОВА Йонета1 Мъже, жени, младежи и девойки
008DПЕНЕВА Михаела1 Мъже, жени, младежи и девойки
RMОлимпийски стил мъже
Target
Rank
Athlete
Ses.
BUCCITADEL ARTEMIS
006DDAN Dumitru1 Мъже, жени, младежи и девойки
ВН-МСМЛАДИ СТРЕЛЦИ
002BВЪЛЕВ Владислав1 Мъже, жени, младежи и девойки
003BГРОЗЕВ Мартин1 Мъже, жени, младежи и девойки
001CДАНЕВ Николай1 Мъже, жени, младежи и девойки
004BЙОРДАНОВ Стефан1 Мъже, жени, младежи и девойки
ПЛ-ХХУНИ
006CКАРАВАСИЛЕВ Иван1 Мъже, жени, младежи и девойки
005CНИКОЛОВ Любомир1 Мъже, жени, младежи и девойки
РЗ-ААНТИБИОТИК
005BКЪНЧЕВ Анатоли1 Мъже, жени, младежи и девойки
РС-ДЖДЖАМБО 2006
001AБАНЧЕВ Иван1 Мъже, жени, младежи и девойки
004DДЖАМБАЗОВ Йордан1 Мъже, жени, младежи и девойки
003DМИРЧЕВ Мирослав1 Мъже, жени, младежи и девойки
002DХРИСТОВ Любомир1 Мъже, жени, младежи и девойки
СЛ-ДДИНАМИКС
004CДИМИТРОВ Драгомир1 Мъже, жени, младежи и девойки
002CМИТКИН Мирослав1 Мъже, жени, младежи и девойки
003CХРИСТОВ Явор1 Мъже, жени, младежи и девойки
СФ-РХРОБИН ХУД
001BИСАЕВ Исай1 Мъже, жени, младежи и девойки
001DКАРАНЕШЕВ Николай1 Мъже, жени, младежи и девойки
002AКРУМОВ Живко1 Мъже, жени, младежи и девойки
003AМАРКУ Разван1 Мъже, жени, младежи и девойки
006AПЕТРОВ Атанас1 Мъже, жени, младежи и девойки
004AПОПЕСКУ Дан1 Мъже, жени, младежи и девойки
005AТЕМЕЛКОВ Атанас1 Мъже, жени, младежи и девойки
СФ-ФФЕНИКС
005DМИТОВ Иван1 Мъже, жени, младежи и девойки
ЧБ-ААРТЕМИДА
006BДИМИТРОВ Димитър1 Мъже, жени, младежи и девойки
RWОлимпийски стил жени
Target
Rank
Athlete
Ses.
РС-ДЖДЖАМБО 2006
007BБОЖАНОВА Лилия1 Мъже, жени, младежи и девойки
СФ-РХРОБИН ХУД
007CВАСИЛЕВА Радка1 Мъже, жени, младежи и девойки
008AДИМИТРОВА Иванина1 Мъже, жени, младежи и девойки
007AЕЛЕНКОВА Лилия1 Мъже, жени, младежи и девойки
СФ-ФФЕНИКС
008BДАНАИЛОВА Добромира1 Мъже, жени, младежи и девойки
Back