Спортын мастер Ц.Жамсранжав агсаны нэрэмжит Мөнгөн сум тэмцээн
Шавь нар (Шавь нар)
Ulaanbaatar, Mongolia, 5-7 Aug 2022
Participant List ordered by Target
TargetAthleteCountry NameEvent
Session 1
1AГҮНБИЛЭГ .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Under 18 Men
1BБАЯРЧУЛУУН ӨАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Under 18 Men
1CЭНХТӨГӨЛДӨР АДАРХ. - ДАРХАНRecurve Under 18 Men
2AХАТАНСАЙХАН .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Under 18 Men
2BОРЧЛОН САЛДАР - АЛДАР СХRecurve Under 18 Men
3AЦЭРЭНДЭМБЭРЭЛ .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Under 18 Men
3BТӨГСТӨГӨЛДӨР БАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Under 18 Men
4AАНАНД .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Under 18 Men
4BБАТ-АМАР АУВС - УВСRecurve Under 18 Men
5AЭНХМАНДАХ МДАРХ. - ДАРХАНRecurve Under 18 Men
5BЧИНГҮҮН МЭРЧ - ЭРЧRecurve Under 18 Men
6AМӨНХБАЯСГАЛАН БХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Under 18 Men
6BНЯМБАЯР УДАРХ. - ДАРХАНRecurve Under 18 Men
8AАНДИМАНА ЭБЗД - БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГRecurve Under 18 Women
8BЭНХСАРУУЛ ОДАРХ. - ДАРХАНRecurve Under 18 Women
9AНАНДИНЦЭЦЭГ НБЗД - БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГRecurve Under 18 Women
9BНАРАНГЭРЭЛ МДАРХ. - ДАРХАНRecurve Under 18 Women
10AХАЛИУНАА ГБЗД - БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГRecurve Under 18 Women
10BОЮУН-ЭРДЭНЭ БДАРХ. - ДАРХАНRecurve Under 18 Women
11AНОМИН-ЭРДЭНЭ ГБЗД - БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГRecurve Under 18 Women
11BНАНДИН-ЭРДЭНЭ ОДАРХ. - ДАРХАНRecurve Under 18 Women
12AТАМИР ГЭРЧ - ЭРЧRecurve Under 18 Women
12BБОЛОРСАРНАЙ .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Under 18 Women
13AХАЛИУН ЭЭРЧ - ЭРЧRecurve Under 18 Women
13BЭНХРЭЛ .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Under 18 Women
14AМАРАЛ МЭРЧ - ЭРЧRecurve Under 18 Women
14BАРИУНТУНГАЛАГ ГАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Under 18 Women
15AХАЛИУН ГЭРЧ - ЭРЧRecurve Under 18 Women
15BХУЛАН ЗАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Under 18 Women
16AХАЛИУН ӨХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Under 18 Women
16BМИШЭЭЛ ААЛДАР - АЛДАР СХRecurve Under 18 Women
16CЭНХГЭРЭЛ ОУВС - УВСRecurve Under 18 Women
17AДЭЛГЭРМӨРӨН ХХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Under 18 Women
17BХИШИГТОГТОХ БУВС - УВСRecurve Under 18 Women
18AЭНЭРЭЛ МХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Under 18 Women
18BҮЛЭМЖ ГУВС - УВСRecurve Under 18 Women
Session 2
1AЖАМЪЯНГОМБО ПЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Men
1BБОДЬ-ЭРДЭНЭ ЭУВС - УВСRecurve Men
1CТӨРБОЛД .Д.ЭЛЧ - ДОРНЫН ЭЛЧRecurve Men
2AГАН-ЭРДЭНЭ ГЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Men
2BХАТАНЗОРИГ НУВС - УВСRecurve Men
2CМӨНХБААТАР .Д.ЭЛЧ - ДОРНЫН ЭЛЧRecurve Men
3AЭНХТӨР ДЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Men
3BНАРМАНДАХ ДУВС - УВСRecurve Men
3CБААТАРЖАВ ДД.ЭЛЧ - ДОРНЫН ЭЛЧRecurve Men
4AТҮВШИНБАЯР ХЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Men
4BБУЯН-УНДРАХ ЭУВС - УВСRecurve Men
4CЗАНДАН .МСУМ - МӨНГӨН СУМRecurve Men
5AАНАНДА ЦЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Men
5BАНХБААТАР БДАРХ. - ДАРХАНRecurve Men
5CЛХАГВАСҮРЭН БМАСТ. - МАСТЕРУУДRecurve Men
6AЧУЛУУНБААТАР .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Men
6BМӨНХ-ЭРДЭНЭ МДАРХ. - ДАРХАНRecurve Men
6CНЯМСҮРЭН ГМАСТ. - МАСТЕРУУДRecurve Men
7AЛХАГВАДОРЖ .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Men
7BӨЛЗИЙБАЯР ОДАРХ. - ДАРХАНRecurve Men
8AХАШ-ЭРДЭНЭ .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Men
8BОТГОНБОЛД БАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Men
9AМӨНХБААТАР .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Men
9BЭНХБАЯР МАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Men
9CНЭХИЙТ ӨБЗД - БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГRecurve Men
10AДАШНАМЖИЛ ДХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Men
10BБУЯНТҮШИГ БАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Men
10CБАТБИЛЭГ ЭБЗД - БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГRecurve Men
11AЦЭНГҮҮН ЦХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Men
11BМАРГАД БЭРЧ - ЭРЧRecurve Men
11CӨСӨХБАЯР ГБЗД - БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГRecurve Men
12AНАРМАНДАХ ЭХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Men
12BНАРМАНДАХ МЭРЧ - ЭРЧRecurve Men
12CЗОЛБОО БДОБУ. - ДОБУ МЭРГЭНRecurve Men
13AБАЯРСАЙХАН ЛХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Men
13BТЭМҮҮЖИН ҮЭРЧ - ЭРЧRecurve Men
13CАМАРБАЯСГАЛАН АДОБУ. - ДОБУ МЭРГЭНRecurve Men
14AГАНТӨГС ЖХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Men
14BДӨЛГӨӨН АЭРЧ - ЭРЧRecurve Men
14CӨСӨХБАЯР .ДОБУ. - ДОБУ МЭРГЭНRecurve Men
16AАНУ-ҮЖИН НЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Women
16BДАГИЙЖАНЧИВ ЖХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Women
16CАМАРЗАЯА .Д.ЭЛЧ - ДОРНЫН ЭЛЧRecurve Women
17AЦОЛМОН БЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Women
17BЭНХЖИН ГХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Women
17CМИШЭЭЛ АУВС - УВСRecurve Women
18AСАРАНТУЯА ЭЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Women
18BМӨНХЧИМЭГ БХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Women
18CУРАНГОО СУВС - УВСRecurve Women
19AӨЛЗИЙДЭЛГЭР БЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Women
19BЭНХТУЯА АХАНГ. - ХАНГАРЬДRecurve Women
19CЭМҮЖИН СУВС - УВСRecurve Women
20AОЮУН-ЭРДЭНЭ БЗЭВТ. - ЗЭВТ ХАСАРRecurve Women
20BОЮУНЦЭЦЭГ .МАСТ. - МАСТЕРУУДRecurve Women
20CНОМИН-ЭРДЭНЭ БЭРЧ - ЭРЧRecurve Women
21AЭНХЛЭН .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Women
21BЗАНАА ЖМАСТ. - МАСТЕРУУДRecurve Women
21CАРИУНБИЛЭГ НАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Women
22AБУЛГАНТУЯА ЦН.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Women
22BУРАНТУНГАЛАГ БДОБУ. - ДОБУ МЭРГЭНRecurve Women
22CМИШЭЭЛТ ПАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Women
23AУРАНБИЛЭГ .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Women
23BЖАВХЛАНТӨГС .ДОБУ. - ДОБУ МЭРГЭНRecurve Women
23CХАЛИУНСАЙХАН ОАЛДАР - АЛДАР СХRecurve Women
24AБАТЛАЙСҮРЭН .Н.ӨРГ - НИЙСЛЭЛ ӨРГӨӨRecurve Women
24BЭНХТУНГАЛАГ ББЗД - БАЯНЗҮРХ ДҮҮРЭГRecurve Women
24CСЭЛЭНГЭЭ .ДОБУ. - ДОБУ МЭРГЭНRecurve Women