???????? ?????????? ?? ??????? Държавно първенство на закрито
СК "Робин Худ" София (СКРХ)
гр. Габрово, Спортна зала "Орловец", from 17-03-2017 to 19-03-2017
???????? ?????????? ?? ???????
InformationLinks
Complete Results Book
pdfxml Complete Book
 (Last update: 2017-03-19 13:35:04 UTC)
 
Final Round - Ranking
IndividualTeam
pdfxml Олимпийски стил мъже
 (Last update: 2017-03-19 11:30:55 UTC)
pdfxml Олимпийски стил жени
 (Last update: 2017-03-19 11:18:38 UTC)
pdfxml Олимпийски стил младежи
 (Last update: 2017-03-19 10:30:58 UTC)
pdfxml Олимпийски стил девойки
 (Last update: 2017-03-19 10:23:29 UTC)
pdfxml Компаунд мъже
 (Last update: 2017-03-19 11:10:47 UTC)
pdfxml Компаунд жени
 (Last update: 2017-03-19 10:50:52 UTC)
 
pdfxml Олимпийски стил мъже отборно
 (Last update: 2017-03-19 13:05:47 UTC)
pdfxml Олимпийски стил жени отборно
 (Last update: 2017-03-19 12:05:09 UTC)
pdfxml Компаунд мъже отборно
 (Last update: 2017-03-19 12:37:36 UTC)
 
Final Round - Brackets
IndividualTeam
pdfxml Олимпийски стил мъже
 (Last update: 2017-03-19 11:30:55 UTC)
pdfxml Олимпийски стил жени
 (Last update: 2017-03-19 11:18:38 UTC)
pdfxml Олимпийски стил младежи
 (Last update: 2017-03-19 10:30:58 UTC)
pdfxml Олимпийски стил девойки
 (Last update: 2017-03-19 10:23:29 UTC)
pdfxml Компаунд мъже
 (Last update: 2017-03-19 11:10:47 UTC)
pdfxml Компаунд жени
 (Last update: 2017-03-19 10:50:52 UTC)
 
pdfxml Олимпийски стил мъже отборно
 (Last update: 2017-03-19 13:05:47 UTC)
pdfxml Олимпийски стил жени отборно
 (Last update: 2017-03-19 12:05:09 UTC)
pdfxml Компаунд мъже отборно
 (Last update: 2017-03-19 12:37:36 UTC)
 
Qualification Round
IndividualTeam
pdfxml Олимпийски стил мъже [After 60 Arrows]
 (Last update: 2017-03-18 15:19:13 UTC)
pdfxml Олимпийски стил жени [After 60 Arrows]
 (Last update: 2017-03-18 15:19:13 UTC)
pdfxml Компаунд мъже [After 60 Arrows]
 (Last update: 2017-03-18 15:19:13 UTC)
pdfxml Компаунд жени [After 60 Arrows]
 (Last update: 2017-03-18 15:19:13 UTC)
 
 
Result Class
IndividualTeam
pdfxml Class & Division Result List - Individual
 (Last update: 2017-03-18 14:56:17 UTC)
 
pdfxml Class & Division Result List - Team
 (Last update: 2017-03-18 14:56:17 UTC)
 
Entry List
pdfxml Participant List ordered by Target
 (Last update: 2017-03-16 19:26:43 UTC)
pdfxml Participant List group by Country
 (Last update: 2017-03-16 19:26:43 UTC)
pdfxml Participant List in Alphabetical Order
 (Last update: 2017-03-16 19:26:43 UTC)
pdfxml Participant List ordered by Event
 (Last update: 2017-03-16 19:26:43 UTC)
 
Statistics
pdfxml Number of Entries by Country
 (Last update: 2017-03-16 19:26:43 UTC)
pdfxml Number of Entries by Event
 (Last update: 2017-03-16 19:26:43 UTC)
 
Back